Blir det diktatur om ni kommer till makten?

0kommentarer

Den frågan får jag väldigt ofta, inte minst på internet men också ute i samhället om en står och säljer tidningar eller har torgmöte.
Därför så kommer nu en väldigt grundlig förklaring till er som jag bara svarat kortfattat..!


Låt oss först titta på hur ett samhälle fungerar.


Alla klassamhällen består av en förtryckt och en härskande klass. Så är det också i det kapitaliska Sverige; Kapitalisterna och penningplacerarna står mot och över arbetarklassen.
Vi menar att det inte råder någon demokrati i Sverige i ordets verkliga betydelse – folkstyre.
Men, kanske någon invänder,” vi har ju möjligheten att rösta på vilket parti vi vill!” och ”Vi har ju yttrandefrihet och så vidare! ”

Ja, det stämmer om man jämför rent fascistiska stater. Men i grund och botten är det ägandet som avgör vilken plats du har i samhället. Jämför din möjlighet att yttra dig i massmedia med Wallenbergs, Bonniers eller någon av de andra storkapitalisterna. Vilka är det som politikerna vänder sig till för att få förtroende mellan våra val? Inte är det till det Svenska folket utan till ”marknaden”, vilket ju bara är ett annat begrepp för sådana som Wallenberg, Bonnier med flera! Idag kan vi se hur den borgliga demokratin har utholkats.
Rättstaten försvagas av så kallade terroristlagar. Den borgerliga demokratin som var byggd på klassammarbete urholkas när styrkeförhållandena mellan klasserna förändras.
Den demokratin som borgarna värnar om är i själva verket en klassdiktatur.
Även i den mest välutvecklade borgerligt demokratiska staten är den verkliga demokratin, gentemot ägandet, förbehållen en liten minoritet. En liten minoritet av befolkningen, kapitalisterna, utövar diktatur över den stora folkmajoriteten.

Under Socialismen är det tvärtom!
Då äger den stora folkmajoriteten samhällets resurser gemensamt. Den arbetande befolkningen kontrollerar och beslutar över produktionen och utövar därmed diktatur över den lilla minoriteten, det vill säga den tidigare härskande klassen; Kapitalisterna. Detta kallar vi proletariatets diktatur.
Socialismen, det vill säga proletariatets diktatur, kännetecknas av att majoriteten bestämmer över minoriteten, och måste därför ses som en utvidgning av demokratin i jämförelse med Kapitalismen, det vill säga kapitalets diktatur, som kännetecknas av att minoriteten bestämmer över majoriteten.
Under socialismen gäller alltså demokratin även på ekonomins område, det finns ingen skillnad mellan ekonomisk och politisk makt. Den socialistiska demokratin utesluter inte heller ett flerpartisystem. Formerna bestäms av omständigheterna.
Maximal mångfald inom ramen för socialismens försvar. I denna mångfald ingår bland annat religionsfrihet och åsiktsfrihet.
 Vi Kommunister nöjer oss emellertid inte med socialismen. Under Socialismen lägger vi grunden till det Kommunistiska samhället där klasserna har försvunnit. I och med det har även klassernas diktatur över varandra försvunnit och verklig demokrati får råda!

Politik, diktatur, klassmotklass, kommunism, socialism,

Kommentera

Publiceras ej