Får man inte äga någonting i ett socialistiskt samhälle?

0kommentarer

Visst får man det!
Dock så gör vi skillnad på personliga ägodelar och ägande av produktionsmedel. Vi anser att det är privatäganderätten av produktionsmedlen, det vill säga rätten för enskilda personer att äga exempelvis ett företag, som är orsaken till utsugningen i det kapitalistiska systemet.
Utan att på något sätt själva deltaga i produktionen, snor aktieägare och andra kapitalister åt sig en stor del av den vinst som skapas av arbetarna. Under socialismen överförs den kapitalistiska egendomen i folkets ägo.
Äganderätt till produktionsmedel och innehav av privat egendom är däremot som sagt två skilda saker. Under socialismen har alla medborgare möjlighet att skaffa sig det de anser sig behöva, exempelvis bil och hus. Arbetsinsatsen avgör hur mycket och vad en person kan äga. Men samtidigt kommer en allt mindre del av konsumtionen att styras utifrån lönen. Sjukvård, utbildning, bostad, kollektivtrafik och efterhand allt mera saker, ska komma folk tillgodo utifrån deras behov. Detta är något som utvecklas stegvis under socialismen. 
Politik, kommunism, socialism,

Kommentera

Publiceras ej