Kommunismen är en fin tanke men fungerar inte eftersom människan av naturen är egoist.

1kommentarer

Historiskt sett har de arter som varit sociala och solidariska samt har lärt sig att samarbeta varit de mest framgångsrika. Människan är paradexemplet på en framgångsrik och social varelse. 
Faktum är att vad som beskriv som människans inre natur inte härstammar från våra gener utan från vår kultur. Det är en ekonomisk myt att människan skulle vara egoist. De som påstår att man inte kan ändra på människonaturen säger i själva verket att man inte kan eller bör ändra på den rådande samhällsordningen. 

Vi vet att människan formas av det samhälle vi lever i. Ett barn adopterat från Kina som växer upp i Sverige lär sig inte kinesiska. På samma sätt formas vi att leva i ett samhälle där man måste konkurrera för att överleva. Men låt oss säga att människan idag har egoistiska drag, vore det då inte bättre att ha ett samhälle som begränsar egoismens risker? Ett socialistiskt samhälle där det inte lönar sig att exploatera, förtrycka och samla pengar på hög. Ett samhälle som stimulerar sidor som gemenskap och samarbete.